Hem » Ebbamåla Bruk och Laxens hus 18/9 2018

Ebbamåla Bruk och Laxens hus 18/9 2018

Sverige genomgick en fantastisk förvandling mellan 1850 och 1950. Från att ha varit en av Europas fattigaste jordbruksländer till att bli en rik industrination med välstånd och välfärd. Följ med till Ebbamåla bruk och en guidad vandring som i Kultur, Historia och Teknik skildrar denna epok.
Vi börjar med kaffe och fralla och efter den guidade visningen på Ebbamåla Bruk åker vi till Laxens hus för lunch (lax förstås). Efter lunchen guidas vi på detta Laxens hus som bland annat ger oss möjlighet att titta under vattenytan på laxtrappan i Mörrumsån. En del av denna å leds dessutom genom Laxens hus via ett akvarium.
Läs mer om resmålen på
www.ebbamalabruk.se och www.sveaskog.se/morrum/omoss/laxens-hus
Vi avreser från Teatern kl 08.15 och beräknas åter ca 18.15 Pris 460 kr/ pers. Anmälan och betalning senast den 4/9. Max antal platser är 50 st.  Ansvarig, Tony Larsson