Hem » Föreningen » Styrelse/Funktionärer

Styrelse/Funktionärer

Styrelse och funktionärer

Marianne Anderson Ordförande
mariannson@gmail.com
Mobiltelefon: 070-9693594

GertrudeDahl Vice Ordförande
gertrude.dahl@icloud.com
Mobiltelefon: 070-6090092

Gunilla Wallerot Talcoth Kassör
gunilla.wallerot@gmail.com
Mobiltelefon: 070-6509883

Magnus Bruzelius Vice kassör
magnus.bruzelius@gmail.com
Mobiltelefon: 073-4305721

Elisabeth Ryden Sekreterare
elisabeth.ryden@telia.com
Mobiltelefon: 070-345 15 75

Lennart Lindström Webbmaster/IT
lennart.40596@outlook.com
Mobiltelefon: 070-3440596

Kent Sjöcrantz stf Webbmaster/IT
ktsz@live.se
Mobiltelefon: 070-5410707

Ewa Wittzell Medlemsansvarig
ewa.wittzell@live.se
Mobiltelefon: 070-2775350

Monica Pettersson Vice sekreterare
monica@nasman.net
Mobiltelefon: 070-498 2441

Agneta Flodèn Ledamot
agneta.floden@hotmail.se
Mobiltelefon: 070-402 46 68

Programgrupp

Agneta Flodèn Ordförande
agneta.floden@hotmail.se
070-402 46 68

Urban Vingeskog
urban.vingeskog@gmail.com Mobitelefon: 072-338 01 28

Eva Lingdell eva.lingdell@telia.com
Mobiltelefon: 073-783 39 64

Kjell Wittzell Måndagsvandringar
kjell.wittzell@live.se
Mobiltelefon: 070-511 96 21 

Marianne Anderson Bokcirkel
mariannson@gmail.com
Mobiltelefon: 070-9693594

Maud Persson Boule
jannica69@gmail.com
Mobiltelefon: 072-1947836

Ingrid Johansson Canasta
ingridjohansson45@gmail.com 
Mobiltelefon: 070-681 42 53

Anita Nilsson Canasta
e.anita.n@telia.com
Mobiltelefon: 070-602 36 32

Magnus Bruselius Golf
magnus.bruselius@gmail.com
Mobiltelefon: 073-4305721

Anita Strand Luncher
anitastrand@outlook.com
Mobiltelefon: 076-3750025

Anita Nilsson Luncher
aninil4926@gmail.com
Mobiltelefon: 070-1759841

Gullvi Berner Pubvärdinna
gullviberner@gmail.com
Mobiltelefon: 070-9209986

Lars-Ove Andersson Långvandring
loamannen@gmail.com
Mobiltelefon: 070-2177370

Urban Vingeskog Programgruppen
urban.vingeskog@gmail.com

Mobitelefon: 072-338 01 28

Eva Lingdell Programgruppen eva.lingdell@telia.com
Mobiltelefon: 073-783 39 64

Valberedning

Ordförande
Kaisa Larsson
khk.larsson@dieter
Mobiltelefon: 070-966 94 70

Revisor

Alf Petersson Revisor
alf.petersson@gmail.com
Mobiltelefon: 072-2110570