Styrelse

Styrelse

Marianne Anderson Ordförande
mariannson@gmail.com
Mobiltelefon: 070-9693594

Kaisa Larsson Vice ordförande
khk.larsson@gmail.com
Mobiltelefon: 070-9669470

Gunilla Wallerot Talcoth Kassör
gunilla.wallerot@gmail.com
Mobiltelefon: 070-6509883

Magnus Bruzelius Vice kassör
magnus.bruzelius@gmail.com
Mobiltelefon: 073-4305721

Dieter Friedrich Sekreterare
dieter59172@gmail.com
Mobiltelefon: 070-6059172

Monica Pettersson Vice sekreterare
monica@nasman.net
Mobiltelefon: 070-498 2441

Lennart Lindström Webbmaster/IT
lennart.40596@outlook.com
Mobiltelefon: 070-3440596

Ewa Wittzell Medlemsansvarig
ewa.wittzell@live.se
Mobiltelefon: 070-2775350

Gullvi Berner Ledamot
gullviberner@gmail.com
Mobiltelefon: 070-9209986