Hem » Föreningen » Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy FAS Halmstad

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller alla EU:s medlemsländer och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL), reglerar bland annat hur organisationer får behandla personuppgifter. 

De personuppgifter som våra medlemmar har lämnat och som finns i vårt register avser namn, adress, telefon och e-post. Däremot har vi inga uppgifter om födelsedatum eller personnummer. Uppgifterna behandlas av oss för att vi ska kunna skicka vårt programblad till dig och att administrera dina anmälningar till våra aktiviteter. Föreningen ansvarar för personuppgifterna och att vi använder det för medlemskapet och aktiviteterna! För utförligare information kan vi ju också hänvisa till Förbundets Aktiva Seniorers Hemsida. Integritetspolicy

Om du har anmält dig till våra aktiviteter, anser vi att du därigenom också har samtyckt till att ditt namn får anges i den aktuella deltagarlistan för aktiviteten. 

Vi skyddar dina personuppgifter på ett säkert sätt och låter inga utomstående ta del av uppgifterna samt gör inte heller någon profilering eller samkörning med andra system utanför Aktiva Seniorer. Vad gäller uppgifter om deltagande i aktiviteter raderas uppgifterna när aktiviteten har avslutats. Vidare raderas uppgifterna när medlemskapet upphör. 

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vill ta del av uppgifterna kan du vända dig till Aktiva Seniorer Halmstad personsuppgiftsansvarig Ewa Wittsell. Kontaktuppgifter :070277535 eller ewa.wittzell@live.se.

 Du som är registrerad har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. 

Aktiva Seniorer Halmstad