Hem » Reportage » Månadsmöten

Månadsmöten

Månadsmöten

Månadsmöte 2/11 2023

Ordförande Marianne Anderson hälsade alla välkomna till dagens möte.Ordförande berättade att det kommer att skickas ut en enkät till allamedlemmar ...

Månadsmöte 5/10 2023

Ordförande Marianne Anderson hälsade alla välkomna till dagens möte. Vihar fått många nya medlemmar och vi är nu  448. Vi ...

Månadsmöte 7/9 2023

Ordförande Marianne Anderson hälsade alla medlemmar hjärtligt välkomnatill höstens första månadsmöte. Till dagens möte hade 90 medlemmaranmält sitt deltagande. Vi ...

Månadsnöte 1/6 2023

Ordförande Marianne Anderson hälsade välkommen till vårens sistamånadsmöte. Nyinsatt speciallunch 14/6 kl. 13.00 i Franz Bistro, HotellMårtensson, inspirationskälla till den ...

Månadsmöte 4/5 2023

Ordförande Marianne Anderson hälsade alla välkomna till månadsmötet.Vi är idag 401 medlemmar. Vi har fortfarande några aktiviteter kvar denhär säsongen ...

Månadsmöte 6/4 2023.

Ordförande hälsade välkommen. Extra välkommen till några nya medlemmar.Vi är nu 393 medlemmar. Vi har fortfarande aktiviteter kvar på vårensprogram.Gästföreläsare ...

Månadsmöte 2/3 2023

Ordförande hälsade alla välkomna till månadsmötet. Även idag hälsar vinya medlemmar välkomna. Idag är vi 384 medlemmar. Ordf. informerar frånföreningen ...

Månadsmöte 2/2 2023

Ordförande hälsade alla välkomna. Även idag kunde nya medlemmar hälsasvälkomna. Till detta möte hade 100 medlemmar anmält sitt intresse.Ordförande informerade ...