Hem » Måndagsvandring 23/10 2023

Måndagsvandring 23/10 2023

Vandringsl. Eva L. Christer J.

23 Stycken vandrare samlades på Galgberget för dagens vandring

Historia om berget

Under 1600- och 1700-talet blev Galgberget allt mer känt som avrättningsplats och att vara “på galgen” var en fruktad bestraffning. Publiken samlades regelbundet för att bevittna avrättningarna, och det blev en social händelse som drog stor publik. Kvarlevorna av de avrättade fick ofta hänga kvar på galgarna under en tid som avskräckande exempel.

Under 1800-talet började synen på avrättningar ändras och avrättningar på offentliga platser avskaffades i Sverige. Galgberget användes dock fortfarande som plats för avrättningar fram till år 1893, vilket var den sista dokumenterade avrättningen på berget.

Sammanfattningsvis kan man säga att Galgberget i Halmstad har en mörk historia som avrättningsplats, men har idag förvandlats till en plats för rekreation och reflektion över det förflutna.