Hem » Månadsmöte 5/10 2023

Månadsmöte 5/10 2023

Ordförande Marianne Anderson hälsade alla välkomna till dagens möte. Vi
har fått många nya medlemmar och vi är nu  448. Vi fortsätter vårt
program. Nyligen tillkom en inbjudan till herrarna om en
matlagningskurs, som blev succé. Många anmälningar till denna kurs. Vi
kommer att bjuda in nya medlemmar till ett möte, för att berätta om vår
verksamhet. F.ö. har vi pubkvällar, luncher, bokcirklar, boule, canasta,
månadsmöten, studiebesök, vandringar. Höstfest i november med Oldtimers
och i januari 2024 resa till Falkenbergsrevyn. Allt finns att läsa på
vår hemsida.
Föreläsare idag , professor Stefan Byttner från Högskolan i Halmstad.
Dagens ämne: AI. Artificiell Intelligens. AI bedöms bli en definierande
framtidsteknologi.
Maskininlärning är ett underområde till AI. AI möjliggör för tekniska
system att uppfatta sin omgivning. Hantera vad de uppfattar och lösa
problem med syfte att uppnå ett speciellt mål.