Hem » Månadsmöte 2/6 2022

Månadsmöte 2/6 2022

Ordförande Marianne Andersson hälsade alla välkomna till vårens sista månadsmöte. Även denna gång kunde ny medlem hälsas välkommen. Nytt program, som gäller för hösten kommer att skickas ut till medlemmarna i augusti, både i pappersform och digitalt. Till hösten kommer våra månadsmöten att börja kl.9.30 - 11.30.
Gästföreläsare denna dag: Landshövdingen Brittis Benzler, som tillträdde sin tjänst juni 2020 och sträcker sig fram till 30 november 2023. Landshövdingen är gotlänning, som har lång erfarenhet inom politiken och yrkesmässigt  har hon erfarenheter inom jordbruket. Hennes arbetsplats är länsstyrelsen. Regeringen kan ge uppdrag till länsstyrelsen. Uppdrag som bygger på tillit. Länsstyrelsens uppgifter, som landshövdingen arbetar med är många bl.a. Civilt försvar, fredstida krishantering, kommunikationer, livsmedelskontroll, djurskydd, lantbruk, fiske, naturvård och miljöskydd. Främja länets hållbara utveckling. Man ger underlag till regeringen i de uppdrag som
Detta var en mycket intressant och givande föreläsning, som avslutades med en frågestund.