Hem » Månadsmöte/Föreningsstämma 3/3 2022

Månadsmöte/Föreningsstämma 3/3 2022

Ordförande Marianne Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Till mötesordförande valdes Göran Lindqvist och till sekreterare Dieter Friedrich.
Nyval: Agneta Flodén, fyllnadsval på 1 år och Gertrude Dahl på 2 år.
Till revisor valdes Alf Pettersson och till suppleant Ann-Marie ” Mia” Clear.
Valberedning avgick och styrelsen fick i uppdrag att finna en ny valberedning.
Stämman avslutas.
Efter stämman tackade ordförande Marianne Andersson, Göran Lindqvist för ordförandeskapet under mötet.
Kajsa Larsson avtackades och hennes engagemang med måndagsvandringarna. Valberedningen avtackades också.
Alla fick mottaga en gåva från FASH. Efter detta blev det underhållning av Två Leende Blommiga Grabbar, som spelade och sjöng från
Sven-Ingvars repertoar. Mycket uppskattat, fantastiskt duktiga.