Hem » Månadsmötte 3/2 2022

Månadsmötte 3/2 2022

Ordförande Marianne Andersson hälsade alla välkomna, speciellt välkomna våra nya medlemmar. Vårens program är utskickat både per brev och digitalt. Nästa månadsmöte den 3/3 blir en kombination av Föreningsstämma och månadsmöte. Motioner till föreningsstämman inlämnas 2 veckor före stämman. Från programgruppen meddelades : 23/2 går en bussresa till IKEA museuum i Älmhult. 17/2 utbildning i hemberedskap och HLR.
Gästföreläsare på detta månadsmöte är: representanter, jurister från Familjens Jurist. Juridik finns i livets alla skeenden och relationer. Dödsfall, testamente och framtidsfullmakt. Vad gäller framtidsfullmakt trädde en lag i kraft 1 juli 2017. Ett personligt alternativ till God Man. Den ger fullmaktshavaren rätt att ta beslut i personliga och/ eller ekonomiska frågor, när fullmaktsgivaren inte längre själv kan fatta sådana beslut. Gäller först då fullmaktsgivaren i framtiden p. g a. psykisk
störning, sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Kan ges till en eller flera personer. Kan omfatta personliga och/ eller ekonomiska angelägenheter. Kan ges till en eller flera fysiska personer. Familjens Jurist har: Livsbesiktning, som är 30 min. kostnadsfri rådgivning. Familjens Jurist finns i Halmstad, Falkenberg, Laholm och Markaryds sparbank. De kan också nås per telefon, digitalt eller hembesök.