Månadsmöte 7/10 2021

Patrik Leonardsson, naturfotograf.
Han berättade och visade sina fantastiska bilder från 2 av sina böcker: Halland – Landet innanför Hallarna och Halländska öar. Patriks konstnärliga bilder skildrar ofta en drömvärld, där naturens trolska sida dominerar. Han berättade och visade bilder från Kungsbacka i norr till Laholm i söder.
En mycket uppskattad och fantastisk föreläsare, som trollband oss med sina vackra bilder.