Hem » Arkiv för lennart lindstrom » Sida 2

Långvandring 24/2 2023

Vi var 18 st som startade vid handikappbadet Gröningen i lätt regn.Vi vandrade genom stugområdet till bortre delen av Hagön där vi fikade under tak på Hagöns Camping.Vi vandrade vidare under motorvägen förbi Fyllesjö till den nya cykelbron över Fylleån,därefter till Fyllebro och tillbaka till Strandtorps GK där vi fick tillgång till både bord stolar och toalett.därefter promenerade vi genom övre delen av Ö Stranden tillbaka till Gröningen,14 km blev det.

Kallelse och Dagordning Föreningsstämma FASH 2023

Kallelse och Dagordning Föreningsstämma FASH

den 30 mars kl 10.00. Plats S:t Nikolai

Församlingshem

1,  Stämman öppnas

2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.  Val av två justerare att justera dagens protokoll; tillika rösträknare

4.  Fastställande av röstlängd

5.  Anmälan av övriga frågor

6. Fråga om föreningsstämman är utlyst i stadgeenlig ordning

7. Fastställande av dagordning

8. Styrelsens .verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

9. Revisionsberättelsen

10.Fastställande av resultat- och balansräkning

11.Disposition av överskott eller täckande av underskott

12, Fråga om om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Verksamhetsåret 2023

    .a Verksamhetsplan  2023

     b Budget  2023

     c Fastställande av medlemsavgift 2024

14. Beslut om antal styrelseledamöter

15 Val av styrelse för verksamhetsåret:

      a ordförande på ett år

      b ledamöter på två år 2 st.

      c omval 2 år: 4 st

16. Val av revisorer på ett år.

17. Val av revisorssuppleant på ett år

18. Val av valberedning på ett år

19. Behandling av övriga frågor och motioner

20. Fastställande av tid och plats när protokollet hålls tillgängligt

21. Stämman avslutas

Halmstad i januari 2023

Föreningen Aktiva Seniorer i Halmstad

Styrelsen

Ladda ned för utskrift

Ölprovning Halmstad Brygghus

Det gör jag aldrig om! Beställer en stor stark på krogen, och får en tråkig, ljus lager tillbaka!
För nu vet jag så mycket bättre. Efter vårt besök hos Halmstad Brygghus, där ägaren och bryggmästaren Daniel Eriksson själv tog emot.
Snacket satt där. Scenvana med revygänget Gör Glad. Och kunskaperna förstås. Hur man brygger, med vad och för bästa resultat.
– Belgien, svarar Daniel på frågan om vilket land som brygger bäst. Och låter oss provsmaka sin variant ”belgisk Blond”, 8.5 i alkoholhalt.
Den satt som en smäck. Lite för söt i min smak. Jag vill ha mer beska. Då slank IPA ”Alet” 7.1 ner mjukare. Och det var fascinerande hur väl Brygghusets ”Stout” 7.2 ”gifte” sej med chokladbiten som bjöds som tilltugg.
Öl är minsann lika komplext och spännande som vin att förstå sej på. Men nu fattar jag mer. Tack Daniel för ett smakfullt besök!
 Pellepennan Hörmander.Pubkväll 9/2 2023

Mr Vinck tog emot 26 seniorer den 9 februari.
Vi blev trevligt bemötta och åt deras goda hamburgare, mm.
Här kommer vi gärna tillbaka!
Pubvärdinna
Gullv