Samlingen var vid Västergöks parkering. Vi vandrade Prins Bertils stig söder ut och vändpunkten blev vid Örnäsudden där vi fikade.
Örnäsudden är känd genom slaget vid Nissan, vikingatidens största sjöslag. Det stod 10 aug.1062 mellan Norges Kung Harald Hårdråde
och Danmarks Kung Sven Estridsen. Den danska flottan med 300 segelfartyg besegrades med knappt hälften av den norska flottan.