Vi möte vår vandringsledare Stig Johansson vi busshållsplatsen Söderkaj. 38 vandrare  följde med på vandringen runt Nissan. Vi gick på östra sidan om Nissan. Efter vi gått över Slottsmöllebron fikade vi medhavd matsäck. Sen fortsatte vi på den västra sidan av Nissan tills vi kom fram till Söderkaj igen.