Ingrid och Mats tar med oss på en kulturvandring i Söndrum. Vi startar vid Saffanssalen med örtagården. Fortsätter mot nya och gamla kyrkogårdarna. Det finns även en Vikingabrunn på den nyare. Hertz minne berättar Ingrid om Vi ser skolor och bebyggelse tex Hembygdsgården för att sen få oss en skröna till livs på Trollberget