29 Aktiva Seniorer träffades vid Trönninge Kyrka en härligt solig dag. Vi gick förbi gården Gatan ner mot havet. Utanför  där konstnärerna Monica och Lars Hallberg som några kände till. Vägen gick under E6 till Fylleåns mynning där vi säg rester från tiden då laxfiske bedrevs här. Vi styrde kosan söderut via Trönningestranden. efter ca. 4 km var vi framme vid Slyngrsten där v i tog en välbehövlig fika. När vi fikat färdigt gick på småvägar till våra bilar.