Måndag 24 september möter Gudrun upp i Oskarström och har engagerat Inga Wiqvist som guide. Inga med familj är skogsägare i den natur vi ska vandra i. Vi får fin inblick i modernt skogsbruk och även referenser till det torpliv som varit  där. Vi går på både hålvägar och mjukt mossunderlag i det  strålande solskenet.