Lars Lundegren tog oss med på en ny vandring utgående från Skedala bygdegård. En fin vandring med rast vid en av sjöarna i Skedalaskog. Sen tog vi oss fram mot Fylleån och fick känna på en något slipprig karaktärsdanande stig, men det redde sig.