Ingrid och Mats Johansson möter oss vid Stensjöstrand för en kulturvandring i Stensjö.
 

På vägen mot "Oskarshamn", som anlades av beredskapsarbetare under 2:a världskriget, passerade vi spår av utskeppningsstället för den sten, som bröts i bergen ovanför kustvägen. Stenbrytningen var betydande och pågick under 1800-talet fram till 1:a världskriget. Under samma period fanns även tegeltillverkning i Stensjö. Senare passerade vi dammarna där leran togs upp. Även teglet skeppades ut från samma plats. 

 

Vi såg även resterna av det värn som byggdes under 2:a världskriget. Men långt tidigare när Halland var danskt hade Stensjö haft stor betydelse. Den beskrevs som "konungens hamn" på 1500-talet och där låg då krigsskepp redo att förvara landet. Efter att ha tittat på hamnen gick vi tillbaka upp över berget och passerade 2000-talets lyxbygge, den fastighet som ägaren till AJ:s låtit uppföra med milsvid utsikt över Kattegatt. Precis bakom det såg vi "Stora hus i Stensjö" och sedan Stensjö gård, som nämns redan 1550 då det danska riksrådet Axel Oxenstierna var ägare till gården.

 

Vi korsade kustvägen och gick förbi Lilla Stensjö på vår väg upp till vår rast på "Guds gröna ängar".

Enligt sägnen ska där ha legat en av de mest betydande borgarna på 1400-talet. Slottet beboddes av danska fogdar och drabbades flera gånger under 12- och 1300-talen av vådeld. Idag finns inga rester kvar, men det var spännande att leka med tanken på hur där en gång kunnat se ut. Efter att ha varit framme och tittat på utsikten fortsatte vi ner över Stora Skipås och gick tillbaka förbi Glassvik för att avsluta vid Stensjöstrand.