Långvandringar är en härlig aktivitet! Sedan starten i januari 2014 har vi gått 51 turer i skog och mark i Halmstads kommun med omnejd,

alltså även i trakterna kring Laholm, Falkenberg, Hylte, Varberg och Båstad. Vissa turer har vi gått mer än en gång, andra väntar på bissering. Bland uppskattade besöksmål finns Osbecks bokskog, Hovs Hallar, Åkullaområdet, Sinarpsdalen med Grevie åsar, Simlångsdalen och Prins Bertils stig.

 Några av turerna har avslutats med gemensam lunch, också populärt, t.ex. den ovanligt varma och korta Konstrundan i Laholm med lunch på Rökeriet, Kattvik – Knösen med lunch i Boarp, Skärshult ”gula” med lunch i Viltboden, sommarturen Haverdal – Steninge med lunch på Göstas och Möllegård – Ringenäs med lunch på Riccardos.

 50-tursjubiléet den 17/11 2017 samlade rekordet 31 deltagare till en denna gång något kortare vandring med efterföljande lunch på Slottsmöllans Magasin. Julvandringen med tillhörande julkaffe i Gullbrandstorps hembygdsstuga är också ett trivsamt årligt inslag som nu blivit ”tradition”, där vi småpratar i brasans sken och glömmer julstressen.

 Antalet medlemmar på maillistan nådde ganska snart maximala 40 deltagare, och den siffran gäller än, även om namnen skiftat genom åren. Några slutar, andra tar vid, men en kärntrupp på 22 deltagare har hängt med från starten. Snittdeltagandet per tur har ökat – 11 första året, sedan 17, 15 och18 – och med en tur var fjärde vecka i fyra år har vi gått närmare 1000 mil tillsammans – vilken friskvård!

 Jag är glad över att få dra er med ut i södra Halland med omnejd, och hoppas på fler fina heldagsvandringar med ”gänget”!

 Halmstad den 9 januari 2018

Margreth Olsson