Vi avslutade vårens vandringar med som traditionen bjuder kortare vandring i Tylösands omgivningar. Rhododendronparken är obligatorisk även om den detta år i det närmaste var utblommad. Vi fortsatte mot kapellet och sen en bit på prins Bertils stig. Makarna Jönsson och Larsson stod för grillen som fungerade utmärkt i det stilla och vackra vädret
Några vandrare uppmärksammades för flitigt deltagande.

Månadens långvandring startade vid Asiges Bygdegård. Det var lite regn i början av vandringen. Allt eftersomn dagen framskred blev vädret bättre och bättre.  Denna gång blev vandringen ca. 17 km. Att vi hade en mycket bra vandring framgår av bilderna.

Carin N och Mona H tog med oss på en tur i Stehuggerimarkerna i Gullbrandstorp. Guiderna hade mycket att berätta längs vägen. Vi gick både i naturen och utefter spännande bebyggelse. Fika intogs ovanför det store  fd brottet Nordpolen. Grönskan denna dag var bedövande.