De nya medlemmarna Ulla och Loatog  hand om vandringen. Vi fick en blåsig tur längs havet. Fika inom Hagöns camping och åter  genom stugområdet. Makarna informerade längs vägen om gammalt och nytt. Inspirerande.


Dagens långvandring utgick från Karlstorp via Sandhamn till Rhododendronparken där vi fikade. I dammen fanns några rester av två näckrosblomma. Vi jortsatte på Prins Bertils Stig och passerade Salt som nu var rivet. Bygget av nya Salt var i full gång. Promenerade via First Camp in i Kronoskogen där vi fikade så småningom. Vu tog en liten stig genom tät skog och kom fram till en bred stig bakom Möllegård till Karlstorp. Väl framme hade 16 långvandrare hade tillryggalagt ca.15 km.


Vii möts vi i Vilshärad. Vi går förbi nya Padel anläggningen och fram till Ringenäs golfrestaurang där  makarna Wittzell  ordnat med glögg. Åter över campinganläggningarna.