Denna gång besökte vi PUBen Kakel för första gången. Det serverades många olika smårätter. Trots Eldsjälsgalansom inträffade samma kväll kom 37 personer. Härmed vill jag tacka för min tid som PUB-värdinna och vill även tacka alla som besökt PUB- kvällarna.
Mvh
Gerd Ryde'n
PUB-värdinna

Årets sista PUBKVÄLL var förlagd hos Bulls. Trots mycket att göra inför julen kom 35 personer. 
Lite trångt blev det, men finns det hjärterum så finns det stjärterum.
TACK till alla Aktiva Seniorer som gör att PUBKVÄLLARNA blir trevliga.
Gerd Ryde'n
Pub-värdinna