Det blev en fin förmiddag trots den hårda vinden
 Det gäller att ha tungan rätt i mun när vi skall över bäcken