Gudrun mötte oss vid Nissastigen och tar oss med på vad som visar sig vara en kulturvandring
Vi passerar både gamla och nya delar av Oskarström. Mycket givande.