Vår eminenta programkommitté hade engagerat estradörerna och f.d. banktjänstemännen Pelle Jageby och Lasse Sörbom från Örby som under 1 timme roade en fullsatt salong med sånger och texter från filmer och revyer med Hasse & Tage.Man

spelade gitarr, sjöng och berättade om våra största humoridoler genom tiderna och för en publik med tämligen hög medelålder och stor kunskap om estradörerna H&T, blev föreställningen en stor succe´. Naturligtvis öppnade herrarna med ”Go´da, go´da, go´da och berättade om det succeártade 50-talet, fortsatte med styrman Karlsson och ”foten i en potta”, Stetson hatt, Svea Hunds limrickar – en bok om detta visades – och lät sedan Lena Nyman komma in i bilden med ”vad har Du i fickan Jan….? Harrisburg och ”Allt går ju me elektricitet” och Mosebackemonarki och sömnlösa nätter i Ystad med ”Kaffe och bullar gör mig glad” spelades upp med stor entusiasm och publiken njöt! Så här långt hade man gett densamma 9 härliga, oförglömliga H&T-kupletter och avslutade med ytterligare två varav den ena handlade om ”När man ser uppå barna…..” nådde man vägs ände och säkert tänkte vi väl lite till mans, barna ja…. och deras barn…vad vet dom om Hasse & Tage och den fantastiska underhållning som bjöds under mer än 50 år? Finns  det någon motsvarighet i historieböckerna???

Ordförande Marianne tackade Lasse och Pelle å allas vägnar för en strålande underhållning!

Ref./Barnt-Olof