Ordförande Marianne öppnade dagens träff/möte med att konstatera att salongen var full till sista plats (120), hälsade alla varmt välkomna och bad sedan ”purfärska medlemmar” presentera sig liksom de styrelseverksamma.


Hon påminde om det luriga vinterväglaget och att broddar under sulorna gratis kan hämtas i receptionen om man har kortet med sig som man fått av Kommunen, om vårprogrammet och resor och vikten av att betala vid bokning och här hakade kassör Gunilla på och förklarade kortfattat hur detta bäst kunde ske. Och medlemsavgiften, glöm inte den!

 Stundande Föreningsstämma/Årsmöte sker den 7.3. Se KALLELSE på vår hemsida och har någon motion att inlämna, se till att så sker minst 14 dagar före stämman.

Resor och aktiviteter kommenterades av Ingrid Anderö/Gertrude Dahl och Lennart Lindström- att det finns platser kvar till Operan i Malmö vars föreställning innefattar många barn, så ta med barn/barnbarn!! -  att resan till Ästad Vingård är fulltecknad, likaså är resan till Höganäs men inte resan till Helsingör. Långresor finns inte med i årets program på grund av svalt intresse under året som gick. Många andra aktiviteter inom AS, som vandringar, boulespel, bokcirkel, Canasta och PUB-kvällar kommenterades också av de ansvariga. Torbjörn Malmkvist presenterade och berättade om CITYKORTET som vi får köpa till halva priset, alltså seniorshopping med eftertryck! Korten kan dock ej hämtas förrän den 1.3. Förmånserbjudandet  rev ner stor applåd! Därefter till….

OPERATION SMILE, dagens huvudämne, presenterat av barnsjuksköterskan Malin Ivarsson.

Sedan 2016 är Malin en av tusentals medicinska volentärer som åker ut på uppdrag helt ideellt och förändrar livet för barn runt om i världen. OS skapades av Bill & Kathy Magee i USA 1982 och till Sverige kom OS 2010. Läpp-käk-gomspaltsproblematiken (LKG) är vanligast i Afrika och Sydostasien och utvecklas tidigt i fosterstadiet och orsakas av föroreningar i livsmiljön. Var 3:dje minut föds ett barn med LKG, årligen upptäcks ca 200.000 världen över och i Sverige 180-200. Men mörkertalet är stort! Operationerna är helt kostnadsfria och utförs av ca 6.000 volentärer i 80 länder. Från starten 1982 har 290.000 operationer genomförts. En operation kostar genomsnitt 2.400 kr. Kostnaderna för verksamheten är stora och bygger på bidrag från olika företag, organisationer och frivilliga. En stor bidragsgivare är Rotary International. Volentärerna bekostas med flygbiljetter, transporter, boendet och 2 mål mat/dag.

Malin visade ett stort antal bilder av barn i väntan på operation och opererade barn. Hon uttalade stor tillfredsställelse över förmånen att få vara OS- volentär och ser fram emot nya uppdrag framöver.

Marianne tackade Malin för ett innehållsrikt och spännande föredrag och lät meddela, att AKTIVA SENIORER lämnat ett bidrag till OS motsvarande 2 operationer (2x2.400).