Föreningens vice ordförande, Torbjörn Malmkvist, hälsade en fullsatt salong välkommen till en musikalisk förmiddag och riktade sig naturligtvis då främst till herrarna Tommy Leijon och Stefan Ohlsson som under artistnamnet TWO TRACKS skulle underhålla oss med sång & musik från det fantastiska 50-60-70-talet.

Årets sista MÅNADSMÖTE med och för Halmstads ACTIVA SENIORER tog plats i Alla Hjärtans Hus torsdagen den 6 december och på programmet stod musikalisk underhållning av NIZZAN JAZZVETERANERNA. Men först….

Ordförande Marianne hälsade varmt välkommen till fullsatt salong. Ett extra varmt mottagande fick bl.a. 3 purfärska medlemmar . ”Nu är det strax dags för julkavajen sa´ Marianne, bara snön som fattas!” Mikrofonen sökte sig till Gudrun som meddelade att några styrelseposter blivit vakanta och förslag till nya att besätta stolarna skall vara styrelsen tillhanda senast 15.2. Vidare informerades om att sidolokalen NAJADEN  nu pryds av en vacker tavla av skeppet Najaden, gjord av fotokonstnären Patrik Leonardsson, en gåva av vår AS-förening. Marianne informerade vidare: