Vi var  nästan hundra Aktiva seniorer på besök i vårt nya kulturhus Najaden.
Eldsjälen och rektorn Ulf Fembro tog emot oss och berättade om alla turer innan byggnaden och verksamheten kom till.
Efter en kort rundvandring  fick vi lyssna på spetselever från Kulturskolan, som spelade olika instrument.