I denna ljuva sommartid valde 40 st Aktiva seniorer att i 2 grupper besöka HEM:s miljöanläggning på Kristinehed.
Åsa Montan mötte upp oss och gav en utförlig beskrivning på hur våra sopor tas omhand av Halmstads Energi och Miljö AB.
Tonvikten låg på vårt matavfall, som sedan ett år tas omhand och omarbetas till ett gödningsmedel för jordbruk samt biogas.
 
Vi såg från den inglasade lokalen hur soporna sorterades, i en förvånade ren lokal, av en jättemaskin som övervakades av tre anställda.
De gröna påsarna skiljdes från övriga sopor med hjälp av färgen på påsen, vilket gör att om bara alla vi stoppat rätt saker i denna påse så
skulle allt vara frid och fröjd. Tyvärr så används dessa påsar i allt för många fall till sådant som inte skall slängas där. Tekniken i maskinen
som tar hand om matavfallet klarar inte av allt för stora avvikelser för att fungera som det är tänkt. Det är vi som kunder som måste bättra oss
för att det skall bli en optimal produkt ut från anläggningen. För HEM gäller det att sprida kunskapen om sorteringen på ett sätt så alla kan ta 
till sig detta. Många frågor haglade över Åsa som på ett förträffligt sätt "sorterade" ut svaren och gav oss fördjupad förståelse för miljöarbetet.
 
Ni som bor i bostadsrätter eller i annan typ av samfällighet har möjlighet att få ett besök av HEM vid t ex årsmöten för att sprida ljus och förståelse
om denna verksamhet. Ring i så fall gärna Åsa på 035-191672 så fixar hon till ett mycket bra möte. Alla vi Aktiva seniorer var helnöjda efter
detta besök och tackade Åsa med att överräcka en flaska vin.
 
Tony Larsson
Programgruppen