Sommarboulen är igång, idag var det tävling. Vinnare blev Jan Andersson och tvåa blev Ejvor Lindahl grattis till dem. Nya tider gäller from 10 maj. Måndagar kl. 17.00 och torsdag kl. 10.00
Välkomna Pia och Estelle