Aktiva Seniorer Halmstad hade den 1 mars en välbesökt föreningsstämma på Alla Hjärtans Hus. Ca 100 medlemmar hade hörsammat kallelsen att delta i och påverka sammansättningen av det kommande årets styrelse och ge den gamla styrelsen ansvarsfrihet. Nåväl, det blev inga tumultartade

scener när besluten skulle tas. Stämmans ordförande, Björn Anderö, valdes med ackumlation, och lotsade oss genom en lätt justerad dagordning till punkt och pricka. Sedan 24:e punkten prickats av, presenterades medlemmarna i styrelsen. Alla kunde då konstatera att en ny ledamot tillkommit, Torbjörn Malmkvist ersätter Jan-Erik Hajenhjelm. Jan-Erik och flera andra avtackades av Marianne för deras goda arbete i föreningen. Efter avtackning och lite info om kommande aktiviteter bjöd föreningen på en semla och kaffe. Det vanliga, trevliga, sorlet vidtog.

Efter pausen underhöll oss Duo Lebona, eller Lena och Bo Strömberg, med spel på piano och gitarr. En blandning av flera länders musik, en del okänt, annat väl känt. Till det kända, och vackert framförda hörde bl.a. ”Gabriellas sång” och ”Så skimrande var aldrig havet”. Mycket njutbart!

Sedan de duktiga musikanterna avtackats avslutade Marianne stämman.