Årets sista besök var förlagt till Hushållningssällskapet i Lilla Böslid.
Här möttes vi av två duktiga medarbetare som fängslade oss med exempel på vad detta ”sällskap” arbetade med. För många av oss var det en riktig ”aha upplevelse” .

Man håller sedan mitten av 90-talet till på gården Lilla Böslid, en donation av dåvarande ägaren. Här har man goda utrymmen för både sina 26 anställda samt den maskinpark som krävs. Arealen för sina försök är här motsvarande 240 fotbollsplaner. Förutom detta hyr man in sig på åkermark i Mellby.

Man har sedan 70-talet lagt stor kraft på att hitta en odlingsform som minskar kväveutsläppen i våra vattendrag. Idag kan man säga att om man sår in en gröda av typen gräs som tar upp kvävet i marken när inte någon annan gröda växer så minskasutsläppen avsevärt. Lägg därtill att vänta med att plöja upp åkrarna till så sent på hösten som möjligt så är mycket vunnet. Denna kunskap sprids till våra bönder som allt mer anpassar sittåkerbruk till dessa rön. En selektiv gödning med hjälp av GPS och speciella kamerorgör att man inte behöver göda mer än nödvändigt och dessutom på rätt plats på åkern.

 Runt Trönninge samhälle har man startat upp ett projekt som skall leda till att det vattendrag, Trönningeån, som idag skapar översvärmning, hinder för fiskens lekplatser och liknade problem, ska ses över och åtgärdas. Stort intresse för detta har rönts från bönder, boende i området samt skolor i Halmstad.

 Mycket fanns att berätta om verksamheten och alla närvarande medlemmar var mycket nöjda med besöket. Vi avslutade med en gemensam god lunch på Ebbas Café som också ligger på området.

Tony Larsson
Programgruppen