Marianne Anderson hälsade våra medlemmar välkomna till mötet och informerade om vårens program.
Den traditionella julsmörgåsen dukades fram innan
Bengt Göte Bengtsson berättade om August Bondessons färgstarka liv.
Vi fick  även höra ett axplock av fina visor och mustiga historier.