Aktiva Seniorer i Halmstad hade den 7/9 ett välbesökt månadsmöte på Alla Hjärtans Hus. Ordförande Marianne hälsade alla välkomna och lämnade därefter en beskrivning av kommande aktiviteter. Vi påmindes om vikten av att anmäla och, där det var aktuellt, att avanmäla till de olika aktiviteterna. Anmäl först, betala sedan! Aktiviteterna framgår av programbladet och vår hemsida.

Efter fikapausen kom en oannonserad programpunkt. Elin Björkegren, aktivitetsledare på kommunen berättade om vilken hjälp vi äldre kan få i form av olika aktiviteter för att förbättra t.ex. rörlighet och balans. Se kommunens hemsida Halmstad.se. Knappa vidare till: Omsorg &Stöd, Äldre, Mötesplatser och Aktiviteter.

Dagens gästföreläsare var Lars Blomdahl från Halmstads Idrottshistoriska förening. Programpunkten löd: Hur idrotten kom till Halmstad. Vi fick en berättelse om hur Josef Andersson från Reftele i Småland slutade sitt liv i Halmstad som innehavare av en mängd befattningar och utmärkelser. Han visade tidigt prov på mycket goda kunskaper i de mest varierande genrer, musik, sång, simning och gymnastik. Han utnyttjade sina kunskaper till att avancera i samhällshierarkin. Sedan han ombetts att komma till Halmstad, som då hade ca 2 500 invånare, kom också idrotten i organiserad form dit. Halmstad Simsällskap bildades 1843. Josef Andersson bytte efternamn till Lagergren, sedemera JAS Lagergren, avancerade till kapten i armén, förvärvade bl.a. Frennarps Gård, bodde ståndsmässigt i centrala Halmstad och fick som sagt en mängd ordnar, befattningar, och utmärkelser. JAS Lagergren avled 1904.