Aktiva Seniorer Halmstad

FHM`s restriktioner avseende antal deltagare i möten medför att vi har ställt in samtliga programpunkter under våren,med ett undantag.
Vi planerar att åka till Sofiero den 26 maj. Vi återkommer med information om denna resa.

Vår beredskap är god, så dyker möjligheter upp att vi får träffas har vi både föredragshållare o musikanter som med kort varsel kan ställa upp. I god tid före sommaren kommer vi att presentera ett fullmatat program för hösten både vad gäller månadsmöten och resor.

HÅLL UT

Programgruppen