Aktiva Seniorer Halmstad

Coronarestriktionerna gör att styrelsen beslutat att ställa in följande aktiviteter: Månadsmötet 3/9, Pubkvällen 9/9 och Lunchen 17/9 är inställda.

Den 15/8 är det möjligt att boka höstens aktiviteter. Vi kan i nuläget inte garantera att aktiviteterna kan genomföras på grund då gällande restriktion. Vi kommer att följa Folkhälsomyndigheternas ändringar av restriktionerna och fatta beslut att ev. ställa in fler aktiviteter. Information om förändringar får ni via Hemsidan och personliga Mail.