Föredrag med Professor Fredrik Ståhl.

 

LIVSSTIL OCH GENER

Kan åldrandets gåta lösas?

Vad beror åldrandet på? Finns det ett enkelt svar? Kan vi påverka åldrandeprocessen? Är det möjligt att uppnå mycket hög ålder och ändå bibehålla god hälsa?

Länge betraktades åldrandet som en oåterkallelig process, som något oundvikligt utanför vår kontroll. Senare års forskning har dock visat att åldrandet är en biologisk process som faktiskt går att påverka. Genom avancerade genetiska undersökningar börjar vi nu förstå de principer som styr åldrandet och hur dessa principer går att påverka.

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde inbjuder, i samarbete med Föreningen Aktiva Seniorer, till ett föredrag där Professor Fredrik Ståhl beskriver de häpnadsväckande resultaten från den nya äldreforskningen. I samband med föreläsningen erbjuds dessutom alla äldre deltagare (70-95) att delta i en forskningsstudie kring åldrandet och hälsan.

Alla bjuds på fika! Max 120 personer per tillfälle.

plats Alla Hjärtans Hus, Kyrkogatan 3, Halmstad.

datum Torsdagen den 27 oktober 2016

tid Kl 10.00–12.00 eller kl 13.30–15.30

Varmt välkomna!