Vårfest

Detaljer

Startdatum 2019-05-24 18:00
Slutdatum 2019-05-24 11:00
Anmälan start datum 2019-01-21 1:00
Antal platser 80
Anmäld 51
Datum för sista anmälan 2019-05-10 23:00
Pris/person 300 SEK

Kommande aktiviteter