Det tryckta programmet är nu distribuerat till våra medlemmar.
Välkommen att boka aktiviteter from. den 20/8.

Första månadsmötet den 1/9.