Aktiva Seniorer Halmstad

Vårprogrammet kommer att publiceras på hemsidan den 10/1. Det tryckta programmet kommer till er under nästa vecka.
Första anmälningsdag till aktiviteter blir den 21/1.
Välkomna till ett nytt aktivitetsår med Aktiva Seniorer.
Styrelsen