Ressultat- och balansräkning 2017

 Resultatrapport

Perioden 2017-01-01 - 2017-12-31 Datum 18-02-15 Sida 1

INTÄKTER

3310 Medlemsavgifter              47 100,00      67,3 3
3320 Bidrag                           15 526,00       22,2 
3330 Övriga intäkter                7 312,10       10,5 
Intäkter                               69 938,10       100,0 

Kostnader

4110 Månadsmöten            -25 303,00        -36,2
4200 Kurser/Cirklar              -1 895,74          -2,7
4500 Förbundsstämma         -5 397,00         -7,7 
4510 Förbundskostnad         -4 800,00         -6,9 
4600 Styrelsen / Kommittéer -9 985,00       -14,3 
4700 Information/ PR           -2 827,00        -4,0 
Summa Kostnader              -50 207,74      -71,8 

ADMINISTRATIVA KOSTNADER

6100 Kontorsmaterial           -7 077,30      -10,1 
6110 Bankavgifter               -1 032,00        -1,5 
6200 Porto                         -1 934,75        -2,8 
Summa Adminin kostnader -10 044,05      -14,4

8990 Resultat                    -9 686,31       -13,8
Summa Bokslut                 -9 686,31       -13,8 
Beräknat resultat               0,00                 0.0

Balansrapport

Perioden 2017-01-01 - 2017-12-31 Belopp Kr Datum 18-02-15 Sida 1
                                                      IB                     Förändring                UB
   TILLGÅNGAR
1700 Fordringar                               0,00                 175,00                      175,00
1940 Bank                              76 745,41             14 906,71                 91 652,12
Summa TILLGÅNGAR              76 745,41             15 081,71                 91 827,12

SUMMA TILLGÅNGAR              76 745,41             15 081,71                 91 827,12

SKULDER OCH EGET KAPITAL
2440 Skulder                          -8 404,60             -5 395,40                -13 800,00
2990 Eget kapital                  -68 340,81             -9 686,31                -78 027,12
Skulder och eget kapital        -76 745,41            -15 081,71                -91 827,12

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL                    -76 745,41            -15 081,71                -91 827,12

Beräknat resultat 0,00 0,00