Hem » Långvandring 26/4 2024

Långvandring 26/4 2024

Vi startade vid Fröllinge slott som ligger i Getingesocken byggdes 1623 i kärv gråsten. Vi fortsätter till skogs då vi kommer fram till ”Stavkyrkan ”en minnesplats, invigdes av Baron Gustav Hermelin och Landshövding Ingvar Lindell, för att hedra staverhuggarna som var ett led i fint hantverk, tillverkning av drittlar förvaringskärl som gjordes i bok. I Danmark hade de kommit igång med att tillverka smör och de behövde drittlar till detta. Där fanns ingen bokskog och därför kom stavertillverkningen igång i Sverige, andra hälften av 1800-talet och in på 1900-talet. Jag har hört berättas att staver från Fröllinge också lämnades till Knobesholms tunnbinderi i Asige för att monteras till drittlar. Vandringen var delvis kuperad bitvis besvärligt att ta sej fram men att se alla vackra vitsippor till och med en utslagen bok då går allting mycket lättare. Totalt 13km.