Hem » Måndagsvandring 25/2 2024

Måndagsvandring 25/2 2024

38 stycken vandrare samlades vid parkeringen vid Slottsmöllan, där Gunilla och Bo G. ledde vandringen. Vi följde Nissan och gick över den gamla bron, som numera är enkelriktad för bilar, vidare till Frennarp där vi stannade för att fika. På tillbakavägen vandrade vi längs Nissan till den gamla Järnvägsbron ochsedan tillbaka till Slottsmöllan. Den totala sträckan blev 7,2 km. Redan år 1615 nämns en kvarn vid det vattenfall som Nissan bildar. Denna kvarn användes under en period för att producera mjöl för Halmstads slotts behov, vilket gav upphov till namnet Slottsmöllan. År 1848 köptes kvarnen och ett större område runtomkring av Isak Reinhold Wallberg. Industriområdet etablerades på mitten av 1800-talet när familjen Wallbergs färgeri flyttade dit och ett tegelbruk anlades för att leverera tegel till den stora nybyggnationen i staden. Wallbergs industri expanderade sedan med bland annat en ylletextilfabrik. Den industriella verksamheten var mestadels framgångsrik under senare delen av 1800-talet. På 1860- och 1870-talen uppfördes disponentbostaden på Slottsmöllan samt de närliggande herrgårdsbyggnaderna på Frennarp och Marieberg. Villa Ekebo färdigställdes under åren 1878 och 1879.Industriepoken tog slut år 1990, då tillverkningsindustrin flyttade och området omvandlades till ett företagscenter. Nu huserar över 100 olika företag sina arbetsplatser här. År 2019 färdigställdes tre lägenhetshus med 16 våningar samt ett mindre köpcentrum på platsen där tegelbruket tidigare låg.