Hem » Måndagsvandring 15/1 2024

Måndagsvandring 15/1 2024

18 stycken måndagsvandrare samlades på parkeringen vid Brottet

Rolf Berger hälsades välkommen som ny måndagsvandrare.

Snön som kommit under morgonen var inget hinder för vandring på Prins Bertils stig.

Vi gick utmed stranden fram till Jansa Brygga.

Jansa brygga kom till tack vare Gustav Jansson, förvaltare på stenhuggeriet i Grötvik.

Han började bryta sten på sin egna mark år 1899.

För att kunna skeppa iväg stenen började han bygga en pir.

Arbetet avbröts troligen för att det är så långgrunt i Grötvik.

År 1972 betonggjöts piren i syfte att skapa en badbrygga, som idag används flitigt.

Vi fikade vid Tallviks lekplats och därefter gick vi till parkeringen.

Vandringsträckan blev 6,4 km.