Hem » Månadsmöte 2/2 2023

Månadsmöte 2/2 2023

Ordförande hälsade alla välkomna. Även idag kunde nya medlemmar hälsas
välkomna. Till detta möte hade 100 medlemmar anmält sitt intresse.
Ordförande informerade om våra aktiviteter. Årets Föreningsstämma är
30/3. Kallelse kommer att skickas ut. Motioner skall vara styrelsen
tillhanda 2 veckor före stämman.
10 mars inbjuder vi till en Jubileumskonsert med Oldtimers. Denna afton
är vi på Alla Hjärtans Hus. Vi kommer att avnjuta en delikatesstallrik
från Anna Kattis. Vi börjar kvällen med en drink. Dryck till maten
medtager var och en. Kostnad för denna afton är 295 kr. Anmälan och
betalning görs via hemsidan. Under våren  har vi luncher, pubkvällar,
bokcirklar, vandringar, öl – provning och resor. Allt står att läsa om
på vår hemsida och i vårt vårprogram.
Dagens föreläsare är Rita Isaksson, som kommer att berätta om Anders
Zorns liv.
Dog när han var 60 år gammal och var född i Mora. Från en enkel
uppfostran i Dalarna tog han sig ut i världen. Han växte upp hos
morföräldrarna. Han gifte sig med Emma och de bodde i närheten av Mora.
De fick inte några egna barn. De hade självvalda barn. De gjorde många
resor tillsammans. De byggde en skola i Mora, vilken bekostades av paret
Zorn. Når Zorn var 12 år flyttade han till Enköping, för att fortsätta
sin skolgång. Vid den här tiden talade man ”moramål” i Mora. Han fick då
lära sig rikssvenska när han kom till Enköping. Vid 15-års ålder
påbörjade han sina studier vid konstakademin i Stockholm.
Vår föreläsare Rita Isaksson fullständigt trollband oss med sin
berättelse om Anders Zorn och Emma. Vi alla som var där hoppas att vi
får höra mer om detta par. Det går inte att återberätta allt som vi fick
till oss, men vi hoppas på en fortsättning vid ett annat tillfälle.
Tack för en fantastisk föreläsning, som trollband oss.,