Aktiva Seniorer Halmstad

Tryckt program skickas ut vår och höst.

 På månadsmöten, e-mail och hemsidan kommer ny information kontinuerligt.
 
OBS. Aktiviteter kan bokas först den 15/1.
Speciella önskemål om mat vid luncher måste anmälas i samband med bokningen.
Betalning för aktiviteterna sätts in på Bg. 488-0811. Glöm inte att ange namn och vilken aktivitet som avses.

 Vid avanmälan efter angiven betalningsdag återbetalas inte avgiften om ingen ersättare kan anskaffas. Vid resor när vi anlitar extern researrangör gäller arrangörens resevillkor.

Vid samåkning betalar medåkande 7 kr per mil.

Boka våra aktiviteter direkt på vår Hemsida www.halmstad.aktivaseniorer.com under Program i menyraden.